Zelený čtvrtek byl, eucharistii jsi stanovil.

Toho večera naposled ke stolu jste šli,

jedli a pili, víno a chléb a tys věděl,

že už se blíží Tvá oběť.

Nebyl jsi zarmoucen,

neplakal,

jen trpělivě čekal,

co Ti sdělí Ten,

který s Tebou má svůj plán,

a ten brzy bude dokonán.

 

A v tento den ustanovil jsi kněžství,

dnes říkáme mu Zelený čtvrtek,

v tento den stal se zázrak největší

-od této chvíle každou mši sv. tělo Tvé na oltáři se proměňuje.

 

 

Hořké byliny lidé jedli,

beránky zabíjeli

a jejich krví potírali dveře,

anděl smrti obchází dnes města,

smrt všech nejstarších se chystá.

Takovou oběť jsme si nezasloužili, že ne?

Pane..

Dnes budu s Tebou myšlenkami.

Dnes budu s Vámi, učedníky.

Nechci, abys byl sám.

Já Tě mám rád!

Ustanovil jsi nám učedníky,

aby nás vedli,

aby byli stále s Tebou,

komunikovali a nám ostatním pomáhali vést k Bohu, Otci

Děkovat za to Ti chci....