Když je dům zlomený, 

když ticho láme se,

když není naděje,

pomůže modlitba.

 

Když v pase lámeš se,

když nevíš, co dál má být,

nemusíš truchlit,

modli se.

 

Dům není zlý, jen potřebuje modlitbu,

dům je prostý,

jen mu řekni, že jsi tu

a že Ježíš je tvůj Pán, 

pak neboj se jít dál.

 

A i když děláš hříchy,

on odpouští Ti je,

stále ho jako svého Pána a Spasitele můžeš brát,

neboj se mu život do rukou dát.

 

On neopustí Tě,

a í když zhřešíš,

nezavrhne Tě, 

bude stále s Tebou, neboj se! 

 

Má Tě rád a vždycky bude, nestyď se před ním, On uzdravuje Tě a vždycky bude!!!

Pokud mu to dovolíš a jiného Pána si nezvolíš....