Pane můj ty rád máš mě,

 nic nezvládnu bez Tebe,

dej mi prosím sílu, naději víru,

ať zkoušky přijímám zodpovědně.

 

 Buď tu se mnou Bože milý,

 jako dnes, tak v každé chvíli,

neopusť mě v chvíli nejtěžší,

vždyť jen u Tebe jsem v bezpečí.

 

Dopřej mi pro ty dny těžké,

lásku, radost, naději,

 ať mě nikdo nesvádí,

a vydržím ten krutý boj,

můj Pane, při mně vždycky stoj.

 

Nevím, co dělat mám,

však věřím, že rád mě máš,

neopouštěj mě,

buď mi zdrojem naděje.

 

Můj Pane…mám jen Tebe….