Zatáhla se nebesa,

ticho všude bylo,

srdce člověku zaplesalo,

až to nebylo milo.

 

Modlil se,

děkoval Bohu,

snažil se mu říci své trápení,

nevěděl, co bude dál,

však Bůh si to tak přál.

 

Ten člověk byl sám,

naráz je s ním celé nebe,

rozjasňuje se!!!

 

Jaká dobrá zpráva pro nás,

že máme stále naději,

že konec je ještě někde v dáli,

že se nemusíme bát.

 

Rozjasňuje se,

pomalu, ale jistě,

tak tluče mi srdce,

jsi se mnou Bože,

děkuji….

 

U Tebe se dá jen plakat,

plakat vděčností,

že ze zkoušek

nás vždycky svou rukou vyprostíš,

pomáháš nám,

 

jaký to dar v Tobě mám,

když jsem sám, když hledám,

když ten druhý je daleko,

ty zprostředkovatel lásky jsi největší,

díky za tvůj mír, lásku, bezpečí,

že umíš nás obejmout navzájem

a člověk k člověku pak přijde

a je šťasten, protože ty proměňuješ srdce

 

Co ty jsi za Boha, Bože….