Každý den,

chválit Tě chci,

 nekonečnou milostí,

s láskou a vlídností,

máme Tě rádi, Pane,

jak si mohl tak úžasně stvořit lidi,

díky nim každý den utvrzuji se,

že ráda jsem,

ten nepopsatelný pocit štěstí co přinášíš jen ty,

 nekonečnou milostí,

s láskou a vlídností,

 chválit Tě chcem,

jsi náš Bůh,

který vládne nám,

který se o nás stará,

nás miluje,

nás má rád,

Pane…ty jsi dar!

Nekonečnou milostí,

s láskou a vlídností,

Mám Tě ráda, Pane

 

Máme Tě rádi Pane