Víš to, Pane?

Že miluji ho stále?

Když oči se mi zaplavují slzami

Pane, ty to vidíš

 

Nedovol, abych byla zraněna

pokořena

zničena

at je vše tak jak má být

dej mi prosím už klid