Upřímnou soustrast říkají,

upřímnou soustrast ti, co neznají,

upřímnou soustrast, bude líp,

 vždyť on chtěl ještě žít.

 

Upřímnou soustrast, je snad už v nebi,

upřímnou soustrast, už není tady,

upřímnou soustrast, mezi anděly,

a lidé pláčou, nejsou veselí.

 

Upřímnou soustrast, snad nás měl rád,

upřímnou soustrast, co více můžu už pro něj udělat,

upřímnou soustrast, dát na hrob růži,

a čekat tiše, modlit se, že zbavil se té pozemské tíže.

 

Upřímnou soustrast, že dlouho žil,

upřímnou soustrast, že už neměl sil,

upřímnou soustrast, volají,

příbuzní, co se rázem objeví.

 

Upřímnou soustrast, až pohřby nás spojí,

upřímnou soustrast, pak sejdeme se zase,

upřímnou soustrast, a život dále,

zase posune se.

 

Upřímnou soustrast.