Máš právo na lásku,

jméno Ti složím z oblázků,

je tma a svítí hvězdy, 

noc plná něhy prostupuje nám rty.

 

První i poslední, 

alfa i omega,

noc hvězdami je proseta.

 

Studené ruce,

zmrzlé prsty,

promodlená noc.

Bůh přišel v pravou chvíli na pomoc.

 

Jak krásné je žít, 

moc krásné je být,

slyšet tichý smích, 

být přítomen, chci být.

 

Natáhni ruce, 

roztáhni prsty a uchop to,

tu  nekonečnou milost

Boží.