Více mlčet

více se smát

více říkat mám Tě rád

 

více se dívat

více nechat promlouvat srdce

více nastavit ruce

 

postavit se problémům vstříc

občas neřešit nic

být takový, jaký chci být

 

více se modlit

slzy nechat stékat

občas odejít, když je třeba

 

zapomínat

nebát se

dívat se na přítomnost

 

každý den jsme ve válce