Když mluví oči

když promlouvají ze všech stran

když mluví oči

sladké je říkat mám Tě ráda, mám Tě rád

 

Když mluví oči

když zoufale o pomoc volají

když mluví oči a jiní je neznají

 

Když mluví oči, když mluví tak hlasitě

že lidé neslyší

člověk se stává ničím

pomalu rozpadá se - a mlčí

 

Nenechme oči promlouvat moc dlouho

jsou slepé, cesty nevidí

potřebují city, dotyky

a kapesníky druhých lidí