Mojí inspirací

Touhou, co se mi vrací

Láskou, nekonečnou

Vírou, nadějeplnou

Milostnou básní, co píši za úsvitu

Lunou, když vycházím ze skrytu

Hvězdami, co kolébají mě

A bílou barvou, co rozlévá se po hladině

Nadějí, když vidím dopis od Tebe

Úsměvem, co oblažuje srdce mé

Slzami, co v očích se nalézá

Starým textem, co rozebírám v hodině

Pohledem v něžné krajině

A jsi mi vším

Tak prosímtě…