Daleko od lidí

kde nikdo nevidí

tu bolest a ten žal

 

Daleko od noci

kde nikdo netuší

cos vykonal

 

Daleko a schoulit se v klíně

nebe v krajině zaseté

jen Bůh a ty

 

A stopy člověka

co viděls ho odcházet

vrátí se? nevrátí?

 

 


 

 

 

Já stejně budu

stát opodál

a občas se budu

i bavit

 

Ale jednou...

Až dojdeš zpátky

Se s Tebou ztratím....