Jen pár poznámek z duchovní obnovy. Možná jsou některé vytržené z kontextu, ale snažila jsem se psát jen ty, aby to člověk pochopil jen tak.

 • Úkolem každého náboženství je hlásat lásku, jinak to není náboženství.
 • Milujte se navzájem tak, jako jsem já miloval vás, (Jan 13,34) A PROTOŽE JSEM JÁ VÁS MILOVAL.
 • Hlavním cílem všeho, je uvědomit si, že mě Bůh miluje. Bože, prosím, dotkni se mě, že mě miluješ.
 • Nemusím dělat dobré skutky, aby mě Bůh miloval, ALE PROTOŽE MĚ MILUJE.
 • Křesťanství je o tom, co Bůh udělal pro mě!
 • Každý z nás byl a je Bohem chtěný. Bůh se ke každému z nás hlásí, On chce, abychom byli!
 • Základní hodnota člověka je v tom, že JE, a až pak, co dělá.
 • Když jdu ke zpovědi, sedí tam Bůh a říká: „To je dobře, že jdeš, i kdybys přišel potisící...“ (Tato věta se mě osobně velmi dotkla)
 • Abych mohl žít jako křesťan, musím já tu Boží lásku zakusit.
 • Bůh je zamilovaný do nás...
 • Bůh si z nás dělá vlastní jméno. „Já jsem Bůh Verčin, Petřin...“
 • Bůh je ten, kdo otevírá rozhovor, kdo začíná mluvit.
 • Jsme obalem Boží slabiky.
 • Jsme na světě proto, abychom druhým říkali Otce.
 • Ježíš přišel, aby dal znovu zazářit život, aby dal zazářit mému životu.
 • Studuji proto, abychom poznal víc Hospodina.
 • Bůh počítá jen do jedné, všichni jsme pro něj jedineční.
 • Nejsme schopni oběti. Vyhazujeme věci, neopravujeme je, a to se nám promítá i do vztahů.
 • Když pácháme hřích, ubližuje to nám, a Bůh nechce, abychom ubližovali sami sobě.
 • Máme strach, že když pustíme Boha do svého života, že nám něco vezme, ale Bůh je Bohem života, a když něco chce tak proto, aby nám dal mnohem víc.
 • Jsem věřící proto, že mi moje víra dává smysl.