Listuj, Pane

Listuj

V mé čítance

V mé Bibli

Listuj a ukazuj,

Co dnes

Mně sdělit chceš

Jsem zmatený čtenář

Neumím pořádně číst

Slabikuji slova

A pak je odhazuji

Dej mi prosím, řád

A uč mě, jak chceš sám

Ať dokážu číst Bibli od začátku

A můj život stejně formovat

Ať nepřeskakuji stránku

A umím listovat

Ať naučím se slova do vět dávat

A mít v nich trochu pořádek

Ať naučím se je alespoň trošku chápat

A být tvým evangeliem…