chtěla jsem jít dál

a teď tu vidím ležícího

a třesu se touhou

povolání

volání

nejde přeslechnout

a tak se modlím

i když jsem se nemodlila

již dlouho