nejlepší

učitel

je ten

který provokuje

a nenechává

hlavu

chladnou

třeba 

život