pořád

milion věcí

milion to do listů

neschopna

se soustředit

neschopna

jenom tak být