sesbírala jsem

těch útržků

vět 

a názorů

aby mi to 

dalo vůni

něco se rozplyne

něco dozní