tak znovu

můžu

uvést 

do života

trochu toho

chaosu

znovu si koupit 

semínka

nejrozmanitějších 

květin

 

snad už mi vyrostou