prosím nelžete mi

a nedívejte se mi 

přitom do očí

nevykládejte pohádky o tom

jak jsem 

...

když vaše oči mlčí

když prožívají očekávání

která neplním

 

pojďme si nelhat

jsem na to příliš stará

unavuje mě to

ze lživých vět

stárne mi pleť

a bolí oči