Vyhlašme válku Satanovi, řekněmu zlu konečně NE! Snažme se jednat počestně, nenechme ho, aby nás odloučil od lásky Kristovy. Nejdřív je Ti fajn, užíváš si, nejsi stár, žiješ, piješ, blbneš, zkoušíš, co Ti má kdo do života mluvit? Je to tvůj život, a tak se bavíš, támhle s tímto a pak s tamtou, ale nevíš, že pekelnou cestou jdeš zrádnou... Kašleš na vše, život patří jen Tobě..

A BUM! 

Rána. 

„Kde jsi človíčku? Chtěl jsem Ti dát kytičku“.

Pohřební.

„Navždy budeš už můj do konce dní“.

A směje se dál.

Jak jsi takhle mohl život promrhat? Máš přátele? Člověka, na kterého se můžeš spolehnout? Poznal jsi vůbec lásku nebo naději, poplakal sis někdy tiše a pak bušil do zdi, a nakonec odevzdaně

- chápal jsi.

Kde teď jsou Tví „přátelé“, když pohřeb vystrojil sis sám? V klidu se baví bez Tebe, nikdo si na Tebe nevzpomene.

NE!

Vyhlašme válku zlu, přijměme naději, která se v Kristu promění, řekněmu mu(víme o koho se jedná) NE! Běž pryč! Nikdy k tobě nepatřím! A pak běžme k Němu, který stojí před našimi dveřmi a tluče, On opráší naše srdce Jeho láskou. Buďme lidé pokoje, nebuďme strůjci zla, prosím, prosím Vás...

Podíváš se na internet, ani jedna dobrá zpráva, svět přece není tak moc zlý, někdy se něco stává, ale NE pořád!!! Vzpomeňme na kříž, na dřevo vítězné, Kristus ho přemohl, tak proč se k němu(víme ke komu) navracíme? Co nám může dát víc než On? Lásku? Ani omylem. Peníze? Možná...ale záleží na tom snad? Kde teď budou Tví přátelé, když Tě nemají rádi a jen pro Tvé peníze jsou tady... a Ty je nemáš, on přišel si vybrat svůj dluh!!!

A BUM!

Každý má své chyby, neříkám že ne, ale přišel přece Ten, kdo nám slíbil království nebeské. On pravidelně ďábla přemáhá a já se mu dobrovolně poddávám! Pak se jen ptám,má to vůbec smysl takhle žíti dál?Otevřme brány Kristu, ať může vejít dál. On čeká a bude čekat dál.

Pane odpusť mi prosím, buď se mnou už navždy, tamtoho už nechci, jen Ty jsi Spasitel, protože milovat mě budeš navždy!

Stačí jen krátké vyznání a víš, kde pak budeš? V Boží náruči, která Tě ochrání! Lidé prosím, řekněme zlu NE! Nemůžeme přece stát netečně. Řekněme zlu NE! 

Lidé prosím, proberme se už konečně!