Hledám Tě za úsvitu

běžíce

v neblahém tichu

slunce vstává

všecka lidská sláva

polní tráva

je pode mnou

jak málo

člověk se směje

jak málo

nečekaně

objímá

tvá duše

tak nevinná

hledám Tě

hledám Tě za úsvitu

jsi tu?

Bože slyšíš?

tam někde na nebesích

posedáváš si

a já jsem šťastná

že jsi

mám Tě ráda

dělej to tak, jak to umíš jen ty sám

nechápu tvou vůli

ale smířena jsem

s Tebou, mým Bohem!

 

https://www.youtube.com/watch?v=kBqqlW6-99M