Náhodné setkání 

každý den s Bohem

Bůh mnoha tváří

jeden den s Bohem

druhý den vítám

někdy se divím 

a někdy vzlykám

každý den potkávám Boha jediného

každý den jediného 

a přece mého