Co když už se země přestane otáčet

co když už neuvidím Tě

co když už vlasy si nebudu moci splést

co když už nezamiluji se

 

Co když donutí nás žít ve strachu

co když už se neuvidíme

co když kapka míjí kapku

Kristova krev z kříže

 

Co když- já vím, že se nemám bát

co když vždyť Kristus zvítězil

co když už neplakat

co když zbývá jen modlit se...