Kde jsi, Bože?

Jsi nebe

přítel

či snad černý mrak

jak Tě mohu více znát?

 

Jsi farář v kostele

kytice růží od milého

bezdomovec na cestě

zvuk duší v jedno srdce?

 

Víno, jež rozlévá se

tichá příroda v celé své kráse

zvuk varhan v kostele

či učebnice na stole?

 

Jsi voda, jež proudí každý den

soutok několika řek

spojeno v jedno

na dně spoustu kamenů

darů a osvěžení na každý den

smím se ponořit?

 

Do vody živé

osvěžit duši

osvěžit srdce

být chvíli sama

dítě na klíně

vykládat prosby, díky

a nechat se nořit do vody chladné

do kapky rosy

být s Bohem sama

chvíli být dcerou

být chvíli Boží ženou...